Ekonomiczna gospodarka odpadamiProwadzenie działalności przemysłowej wiąże się z tym, że trzeba spełniać wiele wymogów. Dotyczą one różnych zagadnień na przykład bezpieczeństwa i higieny pracy, norm prawnych związanych z prawem pracy czy wymogów środowiskowych. Ostatni wymieniony punkt wiąże się między innymi z kwestią gospodarki odpadami, które generuje nasza działalność.

Jakie odpady generujemy, prowadząc działalność gospodarczą?

Przede wszystkim, kiedy rozmawiamy o odpadach, to trzeba je podzielić na dwie główne kategorie. Chodzi tutaj przede wszystkim o odpady, które zaliczane są jako odpady niebezpieczne oraz takie, które do tego grona zaliczane nie są. Oczywiście niezależnie od typu odpadów, musimy mieć nad nimi kontrolę oraz odpowiednio nimi zarządzać.

Zarządzanie odpadami polega w dużej mierze na tym, że w odpowiedni sposób musimy te odpady gromadzić, składować oraz utylizować. Utylizacja odpadów z punktu widzenia zakładu przemysłowego, najczęściej ogranicza się do przekazywania ich odpowiednio wyspecjalizowanym firmom. Spłycenie jednak tego tematu tylko do zagadnienia oddawania odpadów do firm utylizacyjnych nie jest właściwe, ponieważ mamy tutaj nieco więcej niuansów.

Czy można zarobić na odpadach?

Rozmawiając z ludźmi, którzy mają swoje własne zakłady lub pracują w nich, można odnieść wrażenie, że na niektórych odpadach można zarobić. Czy jest tak faktycznie? Sprawa nie jest taka prosta. Na odpadach tak naprawdę trudno jest zarobić, ale w sumie można na niektórych nie stracić, lub sprawić, że cena, którą nam ktoś zapłaci za odpad, wliczona do kosztu zakupu materiału pierwotnego, zmniejsza jego cenę.

Wiele odpadów w naszych fabrykach to surowce wtórne lub takie śmieci, z których surowce można odzyskać. Współcześnie kładzie się na odzysk coraz większy nacisk, a zwiększenie skali odzysku i poprawienie technologii w tym zakresie sprawia, że surowce z odzysku, są często tańsze niż te, które na rynku pojawiają się po raz pierwszy. Utylizowanie odpadów to więc nie tylko pozbywanie się problemu, ale uczestnictwo w handlu surowcem odnawialnym.

Jakie są kryteria?

Można zarobić na odpadzie mało, można nie zarobić niczego, można też zarobić całkiem przyzwoicie. Wszystko zależy od tego, czy nasz odpad będzie spełniał pewne kryteria, jakie przedstawi nam firma utylizacyjna. Najlepszym przykładem jest tutaj sprzedaż przepracowanego oleju hartowniczego. Firmy produkujące oleje silnikowe, chętnie go skupują za dobre pieniądze. Warunek to jednak brak zanieczyszczeń innymi olejami, na przykład takimi zawierającymi chlor. Musimy więc tego bardzo pilnować.