Kiedy należy wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?Każdy stan wymaga posiadania przynajmniej pewnego rodzaju ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, choć minimalna kwota różni się w zależności od stanu. Aby dowiedzieć się, jaka jest minimalna suma ubezpieczenia, należy skontaktować się z Departamentem Pojazdów Samochodowych swojego stanu. Można też sprawdzić w firmie ubezpieczeniowej. W razie zatrzymania lub wypadku ważne jest, aby mieć dowód ubezpieczenia. Zamiast pokazywać policjantowi swoją kartę ubezpieczeniową, można teraz przedstawić mu cyfrową kopię ubezpieczenia. Cyfrowy dowód ubezpieczenia jest szybszy i łatwiejszy do okazania. Za brak ubezpieczenia grozi wysoka grzywna oraz zawieszenie prawa jazdy.

Rodzaje ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: za obrażenia ciała i za szkody majątkowe. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za obrażenia ciała pokrywa koszty leczenia osób, które odniosły obrażenia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody majątkowe pokrywa szkody na mieniu innych osób lub ich samochodach.

  • Jeśli uczestniczyłeś w wypadku samochodowym, możesz nie być w stanie dowiedzieć się, kto zawinił, dopóki policja nie zakończy dochodzenia.

  • Oznacza to, że do czasu zakończenia dochodzenia może być potrzebne zarówno ubezpieczenie od obrażeń ciała, jak i ubezpieczenie od szkód majątkowych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszty leczenia drugiego kierowcy, utratę zarobków oraz wszelkie inne szkody. Jeśli drugi kierowca pozwie Cię za poniesione straty i wygra sprawę, Twoje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokryje koszty obsługi prawnej i ugody. Jeśli nie masz wystarczającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, możesz być zmuszony do pokrycia różnicy z własnej kieszeni. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może również pokryć szkody wyrządzone w samochodzie.

Ubezpieczenie jest warte swojej ceny

Ubezpieczenie OC nie jest czymś, o czym chcesz myśleć, dopóki nie będziesz tego potrzebować. Ale na wszelki wypadek warto mieć jakieś ubezpieczenie. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni firmę i jej majątek przed potencjalnymi sprawami sądowymi ze strony klientów. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej może również chronić pracowników firmy, a także samą firmę. Może pokryć wydatki prawne, ugody i wyroki, jeśli wynikają one z pozwu wytoczonego firmie lub jej pracownikom. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest warte swojej ceny, ponieważ chroni Twój majątek przed wszelkimi problemami prawnymi, które mogą wyniknąć z procesu sądowego lub wyroku.